• Redakcja

Uprowadzenia rodzicielskie - projekt ustawy chroniącej dzieci

Rada Ministrów zajmuje się dziś przygotowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem ustawy, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Projekt daje również instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra dziecka.

Czytaj więcej

  • Redakcja

Ministerstwo Finansów: „Pusta” faktura się nie opłaca

Funkcjonariusze KAS rozpoznają i zwalczają nielegalny proceder obrotu „pustymi" fakturami. Prowadzone działania mają na celu uderzenie w zorganizowane grupy przestępcze wystawiające i rozprowadzające „puste" faktury. Również osoby, które wykorzystują "puste" faktury w swojej działalności gospodarczej muszą liczyć się z konsekwencjami.

Czytaj więcej

  • Redakcja

MS: rozszerzenie prawa do obrony koniecznej

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił projekt zmian, które rozszerzają prawo obywateli do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami wdzierającymi się do ich domu, mieszkania, posesji.

Czytaj więcej

  • Redakcja

MS: więcej praw w walce z przestępczością zorganizowaną

Dzisiaj weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa o konfiskacie rozszerzonej - nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która umożliwia odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, pozwala skutecznie walczyć ze zorganizowaną przestępczością oraz dostosowuje polskie prawo do współczesnych standardów.

Czytaj więcej