Areszty w sprawie korupcji i wyrządzenia szkody PKN ORLEN

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie nadzoruje śledztwo dotyczące między innymi przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za przekraczanie uprawnień i niedopełnienie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji zarządzających w PKN ORLEN S.A.

Śledztwo zostało wszczęte na skutek zawiadomienia Dyrektora Biura Bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A. w Płocku. Z przekazanych przez zawiadamiającego materiałów wynikało, że dwie osoby prowadzące stacje paliw zdecydowały się ujawnić trwający od kilku lat przestępczy proceder. Polegał on na żądaniu korzyści majątkowych od osób prowadzących stacje paliw w zamian za ich preferencyjne traktowanie przez menadżerów.

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na ogłoszenie zarzutów 6 osobom, które do października 2016 roku pełniły funkcje kierownika regionalnego, menadżerów sprzedaży i prowadzących stacje paliw Orlen. Dotyczą one łapownictwa na stanowisku kierowniczym, wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym i fałszowania dokumentacji. Podejrzani z popełniania przestępstw korupcyjnych uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Podejrzani zostali zatrzymani na polecenie prokuratora 21 sierpnia 2017 roku przez funkcjonariuszy Wydziału do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Tego dnia przeprowadzono również przeszukania w miejscach pobytu zatrzymanych.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi w dniach 22 i 25 sierpnia 2017 roku prokurator wystąpił do Sądu z wnioskami o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztowań. Sąd, podzielając argumentację prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec dwóch podejrzanych. W stosunku do jednego z podejrzanych Sąd uzależnił uchylenie tymczasowego aresztowania, zastosowanego na okres 2 miesięcy, od wpłacenia określonej kwoty poręczenia majątkowego.

Śledztwo prowadzone jest przez Wydział do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Ma ono charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

 

Źródło: Prokuratura Krajowa