Międzynarodowa grupa przestępcza została rozbita

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze oraz Prokuratura ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości z Brandenburgii w Frankfurcie nad Odrą nadzorowały równolegle postępowania przygotowawcze dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej. Trudniła się ona kradzieżami paneli fotowoltaicznych w Niemczech.

Postępowanie prowadzone były przez policjantów z Wydziału w Zielonej Górze Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji oraz funkcjonariuszy niemieckiej Policji.

Straty na ponad 3,5 milionów euro

W toku śledztwa ustalono, że na terenie Polski i Niemiec działa międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza. Jej członkowie zajmowali się kradzieżami paneli fotowoltaicznych w Niemczech. Następnie zbywane były one u paserów na terenie Polski. Członkowie grupy mogli dokonać kradzieży co najmniej kilku tysięcy paneli fotowoltaicznych oraz falowników o łącznej wartości ponad 3,5 milionów euro.

Według ustaleń Policji niemieckiej w Landzie Brandenburskim w ciągu roku dochodziło do kilkudziesięciu włamań i kradzieży z pól solarnych. Wspólne działania policjantów z CBŚP i Niemiec doprowadziły do zatrzymania osób na gorącym uczynku kradzieży paneli fotowoltaicznych oraz podejrzanych o paserstwo. Działali oni między innymi na terenie województwa wielkopolskiego i lubelskiego.

Ogłoszono łącznie 228 zarzutów

Zatrzymane zostały dwie osoby podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz 54 członków tych grup. Prokuratorzy przedstawili podejrzanym łącznie 228 zarzutów. Na wniosek prokuratora 45 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Podczas prowadzonych realizacji odzyskano mienie warte blisko 2 miliony złotych.

Współpraca międzynarodowa

Rozbicie grupy było możliwe między innymi dzięki współpracy z Policją Kryminalną we Frankfurcie nad Odrą zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgii. Podpisanie umowy o współpracy umożliwiło bezpośrednią wymianę informacji, koordynację oraz szybkie i sprawne działanie.

Postępowania przygotowawcze były prowadzone równolegle pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i Prokuratury ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości z Brandenburgii w Frankfurcie nad Odrą.

 

kom/ flo/

Źródło informacji: Prokuratura Krajowa