W poniedziałek (22 czerwca 2020 roku), na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, funkcjonariusze CBŚP oraz BSW Policji zatrzymali łącznie 12 osób podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych.

Zakres zarzutów

Zatrzymani to osoby prowadzące podmioty uczestniczące w przestępczym procederze, pracownicy tych podmiotów odpowiedzialni za wystawianie faktur VAT, a także brygadziści i inne osoby, którym zarzuca się poświadczenie nieprawdy w dokumentacji związanej ze szkoleniami z zakresu bhp.

Jednym z zatrzymanych jest funkcjonariusz Policji, któremu przedstawiono zarzuty, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, ujawnienia informacji, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją oraz udzielenia pomocy do popełnienia przestępstwa karno-skarbowego, jak również utrudniania postępowania.

Środki zapobiegawcze

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednego z podejrzanych, któremu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym w postaci poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju, oddaniu pod dozór Policji, a wobec funkcjonariusza Policji także zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Modus operandi grupy

Ostatnie zatrzymania to kolejny etap śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych w związku z działalnością szeregu podmiotów powiązanych z jedną z firm branży mięsnej. Jak ustalono przestępczy proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, dotyczącymi rzekomego świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w rekrutacji i podwykonawstwa w zakresie uboju, rozbioru i pakowania mięsa.

Ponad 64 miliony złotych nienależnego zwrotu podatku

W ten sposób zaniżono zobowiązania podatkowe, w tym podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych, na łączną kwotę ponad 200 milionów złotych. Ponadto  uzyskano nienależnych zwrot podatku VAT, w łącznej kwocie ponad 64 milionów złotych, przekazany na rzecz zakładu przetwórstwa mięsnego, na terenie którego opisana powyżej zorganizowana grupa przestępcza działała.

Wyprowadzono ze spółki ponad 233 miliony złotych

Następnie, uzyskane w wyniku popełnianych przestępstw środki finansowe były wyprowadzane z majątku tej spółki w łańcuchu powiązanych ze sobą firm, poprzez przekazywanie, przyjmowanie i  pomocnictwo w przenoszeniu ich posiadania i własności.  Łącznie ze spółki wyprowadzono ponad 233 miliony złotych. W ramach zapłaty za wystawianie nierzetelnych faktur VAT współsprawcy osiągnęli znaczną korzyść majątkową.

Ponad 218 milionów złotych zabezpieczenia majątkowego

Do chwili obecnej, zarzuty w tej sprawie przedstawiono 88 osobom. W toku postępowania dokonano także zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych na poczet grożących im kar i środków, w tym między innymi obowiązku naprawienia szkody oraz przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, na łączną kwotę ponad 218 milionów złotych. W związku z przedstawieniem części z podejrzanych zarzutów pomocnictwa do popełnienia tak zwanych „zbrodni fakturowych”, maksymalny wymiar kary im grożącej to 25 lat pozbawienia wolności.


Źrodło - Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa