"Przestępczość.pl" jest tytułem prasowym (czasopismem) zarejestrowanym w Rejestrze Dzienników i Czasopism zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.) pod numerem rej. Pr. 3199 w księdze rejestrowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Krakowie - I Wydział Cywilny. 

Dane wydawcy: 

ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.
ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków
NIP: 5252593456 REGON: 147387462 KRS: 0000521849 Kapitał zakładowy: 10 000 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redaktor naczelny: Kazimierz Maciej Turaliński

Wszelką korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres i nazwę wydawcy z dopiskiem: "Przestępczość.pl"

Bieżący kontakt elektroniczny z portalem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Archiwalna wersja strony dostępna pod adresem: http://archiwum.przestepczosc.pl


Działalność serwisu podlega ochronie prawnej przewidzianej w treści ustawy Prawo prasowe:

Art. 43. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

Kodeks karny art. 115. § 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 (tzw. groźba karalna), jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.


publicystyka

Gang kibiców odpowiadał za międzynarodowy handel narkotykami, pranie brudnych pieniędzy w...

Czy Ryszard Bogucki jest niewinny? Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Istotne jest to, czy sąd...

Ostatnimi czasy do przedsiębiorców i osób prywatnych zaczęły trafiać oferty mające uspokoić...

kronika kryminalna

2018-12-10

Do sprawy zatrzymano 13 osób, zabezpieczając przy tym m.in. anaboliki, papierosy bez polskich...

2017-02-03

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wymuszenia rozbójnicze odpowie Andrzej Z. ps....

2019-12-19

Aktem oskarżenia przeciwko Robertowi S., Dariuszowi S. i Marcinowi B. skierowanym do Sądu...

kronika gospodarcza

2017-06-10

Odnotowane w urzędach skarbowych zaległości podatkowe wymagalne wyniosły na koniec 2016 r. 68,9...

2020-06-04

Policjanci z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej od maja 2019 roku pod...

2020-03-09

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP Katowice ustalili i...

reklama