"Przestępczość.pl" jest częścią tytułu prasowego (czasopisma) "OKCYDENT" zarejestrowanego w Rejestrze Dzienników i Czasopism zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 z późn. zm.) pod numerem rej. Pr. 3199 w księdze rejestrowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Krakowie - I Wydział Cywilny. 

Dane wydawcy: 

ARTEFAKT.edu.pl sp. z o.o.
ul. Szlak 77/222 31-153 Kraków
NIP: 5252593456 REGON: 147387462 KRS: 0000521849 Kapitał zakładowy: 30.000 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Redaktor naczelny: Kazimierz Maciej Turaliński

Wszelką korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres i nazwę wydawcy z dopiskiem: "Przestępczość.pl"

Bieżący kontakt elektroniczny z portalem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Archiwalna wersja strony dostępna pod adresem: http://archiwum.przestepczosc.pl


Działalność serwisu podlega ochronie prawnej przewidzianej w treści ustawy Prawo prasowe:

Art. 43. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

Kodeks karny art. 115. § 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 (tzw. groźba karalna), jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.