Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone wspólnie z Zarządem w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji śledztwo w sprawie działania w latach 2017 - 2018 na terenie całego kraju zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła środki finansowe w łącznej kwocie ponad 68 milionów złotych.

22 osoby zatrzymane

W minionym tygodniu przeprowadzone zostały działania, podczas których zatrzymano 22 osoby. Niemal 300 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przeprowadziło akcję w wielu miastach na terenie kraju. Przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych, zabezpieczając dokumentację, komputery oraz zewnętrzne nośniki pamięci jako materiał dowodowy w sprawie. Zatrzymani zostali dorowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz tzw. prania brudnych pieniędzy.

Środki zapobiegawcze

Wobec 13 osób Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec 9 podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub zakazem jego wydania.

Zabezpieczenia majątkowe

W wyniku podjętych czynności zabezpieczono na rachunkach bankowych podejrzanych środki finansowe w kwocie około 500 tysięcy zł, a także luksusowe samochody o wartości ponad 1.600.000 złotych oraz nieruchomości.

Ustalenia śledztwa

Do przestępstwa doszło w wyniku wprowadzenia pokrzywdzonego w błąd co do autentyczności i rzetelności dokumentów oraz pisemnych oświadczeń przedkładanych przez szereg podmiotów w celu uzyskania pożyczek na rozwój małej przedsiębiorczości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pożyczki te udzielane były przez pośrednika – konsorcjum składające się z dwóch spółek. W toku śledztwa zakwestionowano udzielenie 118 pożyczek dla 89 firm. Jak ustalono, przedmiotem tych umów były środki na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego.

Sposób działania sprawców

Modus operandi sprawców polegał na zakładaniu spółek na podstawione osoby, które nie interesowały się ich faktyczną działalnością i które niezwłocznie zaciągały pożyczki na zakup towaru, dostarczanego "fakturowo" przez kilka kolejnych kontrolowanych firm – powiązanych z uczestnikami procederu. Firmy te oferowały do sprzedaży asortyment, będący w ofercie handlowej jednej ze spółek odpowiedzialnych za przyznawanie pożyczek. W ten sposób pieniądze pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafiały do spółek odpowiedzialnych za proces przyznawania pożyczek.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

 

kom/ sno/

Źródło: Prokuratura Krajowa