Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dotyczące nieprawidłowości finansowych przy modernizacji szybu położonego na terenie kopalni „Mysłowice-Wesoła”.

W wyniku przestępczego procederu Katowicki Holding Węglowy poniósł szkodę w kwocie przynajmniej 21,7 mln zł. Jest to jedna z największych tego typu spraw dotycząca branży górniczej, wykryta przez organy ścigania w ostatnich latach.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach przeprowadzili na terenie województwa śląskiego zatrzymania pięciu osób, jak również dokonali przeszukań w miejscach ich zamieszkania. Policyjne czynności są bezpośrednio związane z modernizacją w latach 2009-2015 szybu „Piotr” położonego na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” wchodzącej wówczas w skład „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A. Na modernizację szybu wydatkowano łącznie kwotę przekraczającą 100.000.000 zł.

W wyniku intensywnie prowadzonych czynności procesowych ustalono, że Dyrektor KWK „Mysłowice Wesoła” oraz Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Handlowych działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarli w 2009 roku częściowo nieuzasadnioną umowę przewidującą wykonanie prac, które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne. Doprowadziło to do wygenerowania nieracjonalnych wydatków po stronie „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A.

Naczelny Inżynier KWK „Mysłowice-Wesoła” będąc odpowiedzialny za nadzór nad realizacją przedmiotowej umowy, nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku w zakresie dotyczącym kontroli realizacji robót wykonywanych przez firmy zewnętrzne, w wyniku czego doszło do nieuprawnionego wypłacenia środków wykonawcy.

W 2011 roku nowe władze KWK „Mysłowice-Wesoła” Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Handlowych działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zawarli niekorzystną dla kierowanej przez siebie jednostki organizacyjnej umowę, w wyniku której zdemontowane zostały elementy wyposażenia szybu, które w dalszym ciągu mogły być bezpiecznie użytkowane, czym wygenerowano zbędne wydatki.

Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach przedstawił pięciu osobom obowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi KWK „Mysłowice-Wesoła” działającym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 5 zarzutów popełnienia przestępstw niegospodarności polegających na nadużyciu udzielonych uprawnień i niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków w zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem kopalni następstwem czego było wyrządzenie „Katowickiemu Holdingowi Węglowemu” S.A szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 21.700.000 zł.

Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach zastosował w stosunku do podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 50.000 zł do 70.000 zł na łączną kwotę 280.000 zł. Podejrzanym w związku z zarzucanymi przestępstwami niegospodarności grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Jest to druga realizacja w niniejszej sprawie. Uprzednio zatrzymano dziewięć osób, którym prokurator przedstawił 45 zarzutów poświadczenia nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz oszustwa na szkodę „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A na kwotę nie mniejszą niż 14.000.000 zł.

W dalszym ciągu na bieżąco analizowany jest materiał dowodowy, co pozwoli na podejmowanie kolejnych decyzji procesowych w niniejszym śledztwie. Jest to największa tego typu sprawa ujawniona przez organy ścigania w ostatnich latach dotycząca branży górniczej.


Źródło: Policja.pl